Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswig blev etableret den 16. september 1997 i Aabenraa. Dens vigtigste opgave er at styrke og videreudvikle samarbejdet hen over grænsen.

Regionen ligger stort set indenfor grænserne for det tidligere hertugdømme Slesvig og er præget af århundredgamle traditioner på skillelinjen mellem dansk og tysk kultur. Her har mange familier rødder på begge sider af grænsen, og her hører tre mindretal hjemme: det danske, det tyske og det frisiske. Mindretallene står for en kulturel mangfoldighed og symboliserer det særlige ved grænseregionen. 

Det overordnede mål for arbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig er at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som i forvejen er præget af sproglig og kulturel mangfoldighed blandt flertals- og mindretalsbefolkningen. Regionsudviklingen fremmes, samtidigt med at befolkningens levevilkår forbedres. Kontakten mellem borgerne, erhvervslivet og organisationerne på begge sider af grænsen forbedres og varige grænseoverskridende samarbejdsplatforme etableres.

Det grænseoverskridende samarbejde omfatter både den politiske og administrative kontakt i Region Sønderjylland-Schleswig. Derudover eksisterer et tæt samarbejde inden for erhvervslivet, mellem foreninger, institutioner og organisationer og engagerede borgere i hele regionen. Region Sønderjylland-Schleswig styrker og bidrager med gode rammebetingelser for en videreudvikling af samtlige samarbejdsformer.

Partnere

  • Sønderborg Kommune (DK)
  • Tønder Kommune (DK)
  • Haderslev Kommune (DK)
  • Aabenraa Kommune (DK)
  • Region Syddanmark (DK)
  • Kreis Nordfriesland (D)
  • Kreis Schleswig-Flensburg (D)
  • Stadt Flensburg (D)

grenzpendeln_180x130


  

Kontakt: Regionskontoret

totale_fde_180x119

Forretningssted for det institutionaliserede samarbejde er Regionskontoret, som befinder sig i nærheden af den dansk-tyske grænse i Padborg. Regionskontoret er administrationskontor for Regionen og samtidig stedet for information og service.

Også for spørgsmål indenfor andre områder vedrørende Region Sønderjylland-Schleswig står tosprogede medarbejdere fra Regionskontoret og Eric Holste fra Stadt Flensburg til rådighed.