Grænsependling

Grænsependlere

Fordelen ved at bo i regionen er, at arbejdsmarkedet ikke gør holdt ved grænsen, og at jobtilbud og jobsøgning supplerer og endda udligner hinanden hen over den dansk-tyske grænse.

Arbejdsmarkedet i grænseregionen har længe været præget af store konjunkturforskelle. Kører hjulene stærkt på den ene side og er beskæftigelsen høj, kører hjulene mindre stærkt på den anden side af grænsen. Derfor vil der også altid være arbejdstagere, der søger og finder arbejde i nabolandet.

I 2003 var det ca. 1.700, i 2012 ca. 5.800 i Region Sønderjylland-Schleswig og op til 8.000 i hele Danmark. Samtidig regner man med ca. 1.200 arbejdstagere, der bor i Danmark, og som arbejder i og pendler til Tyskland.

Mobilitetsbarrierer

På trods af arbejdstagernes frie bevægelighed og europæiske regler for social sikring eksisterer der stadig forhindringer, som kan volde problemer for arbejdstagerne. Som eksempler kan nævnes manglende sprogkundskaber, kulturforskelle og manglende kendskab til hinandens arbejdsmarkeder og sociale sikrings- og skattesystemer.

Infocenter

Infocentret er et servicetilbud af Region Sønderjylland-Schleswig til grænsependlere, virksomheder og andre interesserede. Infocentret vejleder alle, som vil arbejde på den anden side af grænsen eller har planer om at bosætte sig der.

Rådgivning og information af arbejdstagere, tilflyttere eller grænsependlere, arbejdsgivere og institutioner er en af Infocentrets hovedopgaver.

Infocenterets medarbejdere tilbyder også regelmæssigt træffetider i Flensborg.