Grænsetrekanten

Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Flensborg By har i fællesskab etableret varemærket ”Grænsetrekanten”, som står for rige udfoldelsesmuligheder i hele den dansk-tyske erhvervsregion. Ikke mindst på grund af sin gunstige beliggenhed på begge sider af grænsen tilbyder Grænsetrekanten dobbelt så stort udviklingspotentiale end sammenlignelige regioner.

Grænsetrekanten er enestående: Med placeringen langs den dansk-tyske grænse, et attraktivt grænseoverskridende arbejdskraftpotentiale og adgang til nye markeder.

Således har de danske kommuner Aabenraa og Sønderborg sammen med den tyske by Flensburg dannet varemærket ”Grænsetrekanten”.

grenzdreieck_karte_web2_180x202

Fremragende beliggenhed med store muligheder

Det er på denne baggrund Aabenraa, Sønderborg og Flensborg startede et tværkommunalt samarbejde under navnet Grænsetrekanten. Dens beliggenhed ved den jyske motorvej E45 og den tyske ”Autobahn” A7, den såkaldte Jyllandsrute, giver bedste forbindelser og optimal infrastruktur mod både nord og syd.

Med i alt 224.000 indbyggere har Grænsetrekanten adgang til et arbejdsmarked, der er på størrelse med en storbys, og som er altafgørende for regionens vel- og nyetablerede virksomheder. Hertil kommer Grænsetrekantens erhvervsstyrke og økonomiske muligheder, der er knyttet til regionens stærke erhvervsbrancher: Logistik- og produktionserhverv, moderne fødevareindustri, teknologi, vedvarende energi, informations- og servicevirksomheder og videnserhverv.