Erhvervsområde

Flensburg er et betydende hjemsted for produktion i Schleswig-Holstein. Således bliver f.eks. de største maskiner til flaskerensning produceret i virksomheder i Flensburg og der bliver smedet sølvbestik til kongehuse og leveret til hele verden.

På disse sider præsenterer vi Flensburgs enestående erhvervsprofil og står klar med værdifulde tips for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Erhvervsprofil

Flensburg er et betydende hjemsted for produktion i Schleswig-Holstein. Således bliver f.eks. de største maskiner til flaskerensning produceret i virksomheder i Flensburg, sølvbestik til kongehuse smedet og Ro-Ro-skibe leveret til hele verden. Her får du et indblik i erhvervsstruktur, kendte virksomheder, centrale brancher, forskning og innovation samt foretrukne beliggenheder i grænselandet.

Mehr

Erhvervs

Hjertelig velkommen i Flensburg, grænselandets metropol, hvor du kan samle arbejdskraft og købekraft fra 2 lande!

På disse sider finder du informationer om vores udbud i licitation og støttemuligheder samt om dine vigtigste emner og kontakter ved Stadtverwaltung, erhvervsstøtteselskaber og de lokale kamre.

Erhvervskoordinator Sönke Krüger

For alle erhvervsmæssige interesser omkring Stadtverwaltung bistår vores erhvervskoordinator Sigrid Giemsa dig med råd og dåd og leder dig hurtigt og ubureaukratisk videre til relevante kontaktpersoner ved f.eks. IHK og WIREG.

Mehr

Kamre og organisationer

Varetagelsen af deres erhvervsmæssige interesser, offentlig selvforvaltning og talrige gratis tjenesteydelser tilbyder IHK Flensburg, Handwerkskammer Flensburg og Kreishandwerkerschaft Flensburg Stadt und Land dig hos os i Flensburg.

Mehr

Erhvervsstøtte - WiREG og WTSH

Rådgivning om tilflytning, etablering, erhvervelse af erhvervsarealer og/eller fast ejendom, grænseoverskridende samarbejde, tilvejebringelse af støttemidler og meget mere - det hjælper vores WIREG eller WTSH dig med.

Mehr

Arbejde

I Flensborg - i centrum af den dansk-tyske grænseregion - har du den fordel, at arbejdsmarkedet ikke gør holdt ved grænsen. Her giver vi dig korte informationer om grænsependling og jobs nord og syd for grænsen.

Grænsependling

Grænsependlere Fordelen ved at bo i regionen er, at arbejdsmarkedet ikke gør holdt ved grænsen, og at jobtilbud og jobsøgning supplerer og endda udligner hinanden hen over den dansk-tyske grænse. Arbejdsmarkedet i grænseregionen har længe været præget af store konjunkturforskelle. Kører hjulene stærkt på den ene side og er beskæftigelsen høj, kører hjulene mindre stærkt på den anden side af grænsen. Derfor vil der også altid være arbejdstagere, der søger og finder arbejde i nabolandet. I 2003 var det ca. 1.700, i 2012 ca. 5.800 i Region Sønderjylland-Schleswig og op til 8.000 i hele Danmark. Samtidig regner man med ca. 1.200 arbejdstagere, der bor i Danmark, og som arbejder i og pendler til Tyskland. Mobilitetsbarrierer På trods af arbejdstagernes frie bevægelighed og europæiske regler for social sikring eksisterer der stadig forhindringer, som kan volde problemer for arbejdstagerne. Som eksempler kan nævnes manglende sprogkundskaber, kulturforskelle og manglende kendskab til hinandens arbejdsmarkeder og sociale sikrings- og skattesystemer. Infocenter Infocentret er et servicetilbud af Region Sønderjylland-Schleswig til grænsependlere, virksomheder og andre interesserede. Infocentret vejleder alle, som vil arbejde på den anden side af grænsen eller har planer om at bosætte sig der. Rådgivning og information af arbejdstagere, tilflyttere eller grænsependlere, arbejdsgivere og institutioner er en af Infocentrets hovedopgaver. Infocenterets medarbejdere tilbyder også regelmæssigt træffetider i Flensborg.

Mehr

Regionale jobbørser

Vedlagt finder du links til jobbørserne fra Stadt Flensburg, Agentur für Arbeit og den syddanske jobportal.

Jobs ved Flensborg By (byfovaltningen)
Registrerede jobs ved Agentur für Arbeit 
Jobs i Syddanmark

Hav venligst forståelse for, at vi på grund af det store antal jobbørser i internettet ikke linker til private udbydere.

Vi hæfter ikke for skader, der opstår ved benyttelse af vores links. Vi kan desværre ikke udelukke, at du gennem benyttelse af vores links kommer frem til et fremmed indhold, som nogle vil kunne opfatte som stødende, krænkende for unge eller stride mod god skik. Vi tager udtrykkelig afstand fra disse siders indhold.

Regionale kooperationer

Her kan du informere dig om regionale kooperationer med Flensborg (f.eks. Interreg-projekter, den dansk-tysk kulturaftale, Zweckverband WEG), som alle indirekte eller direkte har til formål til at fremme erhvervs- og regionsudviklingen.

Grænsetrekanten

Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Flensborg By har i fællesskab etableret varemærket ”Grænsetrekanten”, som står for rige udfoldelsesmuligheder i hele den dansk-tyske erhvervsregion. Ikke mindst på grund af sin gunstige beliggenhed på begge sider af grænsen tilbyder Grænsetrekanten dobbelt så stort udviklingspotentiale end sammenlignelige regioner.

Mehr

Region Sønderjylland-Schleswig

Fælleskommunal forening WEG

Direkte ved motorvejen A 7 kort før den danske grænse (3 km) driver Stadt Flensburg og Handewitt Kommune i fællesskab et fælleskommunalt erhvervsområde ...

Mehr