Kamre og organisationer

Varetagelsen af deres erhvervsmæssige interesser, offentlig selvforvaltning og talrige gratis tjenesteydelser tilbyder IHK Flensburg, Handwerkskammer Flensburg og Kreishandwerkerschaft Flensburg Stadt und Land dig hos os i Flensburg.

Industrie- und Handelskammer Flensburg

ihk_180x119

IHK er et erhvervsmæssigt offentligretligt selskab og består af virksomheder i vores region.

Alle erhvervsdrivende og virksomheder med undtagelse af rene håndværksvirksomheder (se nedenfor), landbrug og liberale erhverv (som ikke er registreret i Handelsregistret) er omfattet ved lov.

Forretningsområder

  • Politik vedr. hjemsted
  •  Etablering og fremme af virksomhed (rådgivning om etablering, generationsskifterådgivning, afvikling af iværksætterdage, vedligeholdelse af etablerings- og virksomhedsdatabaser)
  • Uddannelse og efteruddannelse
  • Innovation og miljø (rådgivning om innovation og støttemidler, pleje af teknologi- og genbrugsbørser og databaser)
  • International - (udstilling af oprindelsescertifikater og carneter, afvikling af delstatsdage, træningsseminarer i udenrigsøkonomi, delegationsrejser og deltagelse i messer i udlandet, formidling af forretningspartnere)
  • Jura og skat (juridisk vejledning, forfølgelse af konkurrenceretsovertrædelser, rekvirering af sagkyndige, at føre en debitorliste)
  • Stabsbereich  

Handwerkskammer Flensburg

geb__ude_handwerkskammer_servicejournal_180x120  

Handwerkskammer Flensburg tilbyder sine mere end 10.655 virksomheder med mere end 60.000 ansatte og næsten 6.500 lærlinge som et offentligretlig selskab service ”under ét tag”:

Varetagelse af interesser, offentlig selvforvaltning og talrige gratis tjenesteydelser.

Væsentligste opgavefelter

  • Opførelse af virksomheder i Håndværksregistret,
  • Registrering af uddannelseskontrakter i Lærlingeregistret,
  • Håndtering af den erhvervsuddannelse og uddannelse på tværs af virksomhederne.

Endvidere er Kammeret ansvarlig for forskellige eksaminer fra videreuddannelser til svendeprøven. Men også sagkyndigeområdet eller stillingtagen til byggeplanlægning falder ind under dette opgavefelt.

 

Kreishandwerkerschaft Flensburg Stadt und Land

KHFL er et offentligretligt selskab og varetager de samlede interesser for det selvstændige håndværk og de fælles anliggender i håndværkerlaugene i området Flensburg Stadt und Land (Kreis Schleswig-Flensburg). Understøtter institutioner til fremme og repræsentation af erhvervsmæssige, økonomiske og sociale interesser hos vores håndværkslavsmedlemmer og giver myndighederne forslag, oplysninger og udtalelser vedrørende alle tiltag, som berører det selvstændige håndværk.

Kreishandwerkerschaft Flensburg Stadt und Land er med 11 laug og ca. 700 medlemsvirksomheder et stærkt fællesskab med konkrete fordele for håndværksvirksomheder.