Erhvervsstøtte - WiREG og WTSH

Rådgivning om tilflytning, etablering, erhvervelse af erhvervsarealer og/eller fast ejendom, grænseoverskridende samarbejde, tilvejebringelse af støttemidler og meget mere - det hjælper vores WIREG eller WTSH dig med.

Die WiREG mbH

 

WiReg som bindeled mellem kommune og virksomheder er erhvervsfremme- og regionsudviklingsselskabet ved Stadt Flensburg og Kreis Schleswig-Flensburg.

Det beskæftiger sig med erhvervsstøtte, projektarbejde, teknologioverførsler og understøtter innovative iværksættere i deres eget teknologicentrum. Desuden afklarer det ved tilflytning af nye virksomheder projektets levedygtighed, skaffer tilbud om etableringssted og koordinerer tilladelsesprocedurer.

Bistandsydelser fra WiREG

 • Søgning efter egnet erhvervsgrund eller en privat erhvervsejendom oder en privat erhvervsejendom,
 • Planer om tilflytning
 • Planer om udvidelse, rationalisering og flytning,
 • Iværsættelse (se også IHK)
 • Erhvervelse af støttemidler fra EU, fra forbundsstaten eller delstaten til finansiering af investeringerne (se også WTSH),
 • Problemer og tvivlsspørgsmål i forhold til myndigheder
 • Aktiviteter i overførslen af teknologi og samarbejdsønsker.

Erhvervsfremme og teknologioverførsel Schleswig-Holstein GmbH

wtsh_logo_blau_180x180  

Erhvervsfremme og teknologioverførsel Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) er den centrale institution for erhvervsfremme i Schleswig-Holstein.

Som et selskab fra delstaten Schleswig-Holstein, fra industri- og handelskamrene, håndværkskamrene og højere læreanstalter, bistår WTSH virksomheder, som ud fra deres hjemsted driver deres virksomhed, udvider eller påbegynder ny virksomhed.

WTSH understøtter virksomhederne i at omsætte deres idéer til innovation og udnytte deres potentiale.

Understøttende ydelser fra WTSH

 • Rådgivning om udenrigsøkonomi (udvikling af en udadvendt behovsorienteret strategi for udenrigsøkonomi)
 • Innovationsrådgivning (analyse, udvikling og gennemførelse af innovative projekter, præsentation af samlet finansiering)
 • Immaterielle rettigheder information/rådgivning/overvågning (patenter, brugsmønstre, mærker, smagsmønstre, beskyttelse af halvledere, mærkebeskyttelse og ophavsrettigheder)
 • Kontor for ansøgninger og tilladelser i Schleswig-Holstein til fremme af erhvervsmæssig innovation og udenrigsøkonomi