Persisch - فارسی

اطلاعات کرونا به زبان فارسی

یابید. “Aktuelle Lagemeldungen“ آخرین اخبار روزانه به زبان آلمانی را می توانید در بخش "گزارش وضعیت فعلی

( را در سمت راست بالای وب سایت انتخاب کنید "Sprache auswählen -> Persisch" برای ترجمه به فارسی ، لطفا " انتخاب زبان ")

 تذکر: اگر زبان مادری شما در بین این زبانها وجود ندارد, لطفا از ترجمه انگلیسی استفاده کنید یا به این آدرس برای

integration@flensburg.de : ما ایمیل بنویسید

قوانین فعلی کرونا در فلنسبورگ

جدید: در این ویدئو، قوانین کرونا از طرف شهرداری فلنسبورگ توضیح داده میشود.


واکسیناسیون کرونا

ایستگاه واکسیناسیون ثابت در گالری شهر فلنزبورگ

:اطلاعات موسسه روبرت کخ در رابطه با واکسیناسیون

??????? ???? COVID- ??? ???? ???? 19 (PDF, 164 kB)

Biontech/Pfizer + Moderna

AstraZeneca + Johnson & Johnson


اطلاعات مربوط به سفر و بازگشت از سفر در ایالت شلزویک هلشتین

تست های فوری

قوانین کنونی تِست کرونا در فلنسبورگ (PDF, 144 kB)

تست های سریع کرونا – چییستند و برای چه منظوری استفاده میشوند؟

نیازی به آزمایشگاه و روشهای دشوار برای ارزیابی نداشته PCR بر خلاف تست استاندارد PCR تست های سریع

بلکه نتیجه آزمایش بلافاصله پس از تست مشخص میشود. نتایج آزمایشات در مدت زمان بسیار کوتاهی در دسترس
.میباشند که بینهایت باعث صرفه جویی در وقت می شود

یکسان بوده و به جز در قسمت ارزیابی تفاوتی وجود ندارد. در تست PCR روش انجام تست سریع با تست استاندارد
.سریع کرونا هم از قسمت دهان و حلق نمونه گرفته شده و این نمونه از نظر عفونت تجزیه و تحلیل می شود

علاوه بر صرفه جویی در وقت ، نکات دیگری نیز وجود دارد که این دو روش را از هم متفاوت میکند. از یک طرف
تست های سریع دقت کمتری داشته به عبارتی حساسیت کمتری دارند. آنها میتوانند بیماری را در مراحل دیرتر دوره
عفونت ثابت کنند، یعنی زمانی که حجم زیادی از ویروس در بدن بوجود آمده. از طرف دیگر، علاوه بر میزان خطای
بالا این احتمال و خطر وجود دارد که پس از منفی شدن نتیجه آزمایش و بواسطه سالم بودن, خود را به ویروس آلوده
.کرده یا اینکه دیگران را مبتلا کنند

در موارد مشکوک طبق دستور مقامات بهداشت هنوز هم روش انتخابی میباشد PCR بنابرین انجام تست استاندارد
در کنار تست اصلی میتوان از آزمایشات سریع بعنوان یک جایگزین استفاده نمود. با آزمایشات منظم, به عنوان مثال
در مراکز مراقبت از سالمندان, می توان بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داده و زنجیره انتقال عفونت را
.جلوگیری نمود یا آن را قطع کرد

لینک های مفید دیگر

در وب سایت نماینده دولت برای امور مهاجرت, پناهندگی و همگون سازی اطلاعات مختلفی مربوط به کرونا و وضعیت کنونی

 آن وجود دارد.

مطالبی که باید هم اکنون در مورد کرونا بدانید

اطلاعات و توصیه های عملی مرکز پزشکی- مردم شناسی در مورد ویروس کرونا

اطلاعات تازه, پیوسته و چند زبانه از بخش تساوی رفتار اتحادیه اروپا