Erhvervsområde

Flensburg er et betydende hjemsted for produktion i Schleswig-Holstein. Således bliver f.eks. de største maskiner til flaskerensning produceret i virksomheder i Flensburg og der bliver smedet sølvbestik til kongehuse og leveret til hele verden.

På disse sider præsenterer vi Flensburgs enestående erhvervsprofil og står klar med værdifulde tips for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Erhvervsprofil

Flensburg er et betydende hjemsted for produktion i Schleswig-Holstein. Således bliver f.eks. de største maskiner til flaskerensning produceret i virksomheder i Flensburg, sølvbestik til kongehuse smedet og Ro-Ro-skibe leveret til hele verden. Her får du et indblik i erhvervsstruktur, kendte virksomheder, centrale brancher, forskning og innovation samt foretrukne beliggenheder i grænselandet.

Mehr

Erhvervs

Hjertelig velkommen i Flensburg, grænselandets metropol, hvor du kan samle arbejdskraft og købekraft fra 2 lande!

På disse sider finder du informationer om vores udbud i licitation og støttemuligheder samt om dine vigtigste emner og kontakter ved Stadtverwaltung, erhvervsstøtteselskaber og de lokale kamre.

Erhvervskoordinator Sigrid Giemsa

For alle erhvervsmæssige interesser omkring Stadtverwaltung bistår vores erhvervskoordinator Sigrid Giemsa dig med råd og dåd og leder dig hurtigt og ubureaukratisk videre til relevante kontaktpersoner ved f.eks. IHK og WIREG.

Mehr

Kamre og organisationer

Varetagelsen af deres erhvervsmæssige interesser, offentlig selvforvaltning og talrige gratis tjenesteydelser tilbyder IHK Flensburg, Handwerkskammer Flensburg og Kreishandwerkerschaft Flensburg Stadt und Land dig hos os i Flensburg.

Mehr

Erhvervsstøtte - WiREG og WTSH

Rådgivning om tilflytning, etablering, erhvervelse af erhvervsarealer og/eller fast ejendom, grænseoverskridende samarbejde, tilvejebringelse af støttemidler og meget mere - det hjælper vores WIREG eller WTSH dig med.

Mehr

Arbejde

I Flensborg - i centrum af den dansk-tyske grænseregion - har du den fordel, at arbejdsmarkedet ikke gør holdt ved grænsen. Her giver vi dig korte informationer om grænsependling og jobs nord og syd for grænsen.

Grænsependling

Fordelen ved en bopæl i vores dansk-tyske region er, at arbejdsmarkedet ikke gør holdt ved grænsen, således at jobtilbud og -ansøgninger også hen over grænsen kan udligne sig. Rådgivning omkring grænsependling yder Infocenteret ved Regionskontoret i Padborg, som også regelmæssigt tilbyder træffetider udenfor huset i Flensborg.

Mehr

Regionale jobbørser

Vedlagt finder du links til jobbørserne fra Stadt Flensburg, Agentur für Arbeit og den syddanske jobportal.

Jobs ved Flensborg By (byfovaltningen)
Registrerede jobs ved Agentur für Arbeit 
Jobs i Syddanmark

Hav venligst forståelse for, at vi på grund af det store antal jobbørser i internettet ikke linker til private udbydere.

Vi hæfter ikke for skader, der opstår ved benyttelse af vores links. Vi kan desværre ikke udelukke, at du gennem benyttelse af vores links kommer frem til et fremmed indhold, som nogle vil kunne opfatte som stødende, krænkende for unge eller stride mod god skik. Vi tager udtrykkelig afstand fra disse siders indhold.

Regionale kooperationer

Her kan du informere dig om regionale kooperationer med Flensborg (f.eks. Interreg-projekter, den dansk-tysk kulturaftale, Zweckverband WEG), som alle indirekte eller direkte har til formål til at fremme erhvervs- og regionsudviklingen.

Grænsetrekanten

Aabenraa, Sønderborg og Stadt Flensburg har på kommunalt plan etableret varemærket ”Grænsetrekanten”. Dette påpeger arbejdskraftspotentialet i en storby og erhvervspotentialet fra hele regionen og tilbyder ikke mindst på grund af den gunstige beliggenhed i to lande dobbelt så stor mulighed for succes.

Mehr

Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt d. 16. September 1997 i Aabenraa.

Mehr

Fælleskommunal forening WEG

Direkte ved motorvejen A 7 kort før den danske grænse (3 km) driver Stadt Flensburg og Handewitt Kommune i fællesskab et fælleskommunalt erhvervsområde gennem den ”fælleskommunale forening ...

Mehr